Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

40 meter lange bjelker ble lesset på semitrailer og kjørt opp i anleggsområde når bruspennene over Hagaelva og Mjelveelva skulle på plass.

Byggingen av ny E39 mellom Lønset og Hjelset er godt i gang. Den nye veglinjen ligger et stykke oppe i lia, og er ikke veldig synlig for forbipasserende. Men når bjelkene til konstruksjonene over Mjelveelva og Hagaelva skulle fraktes opp i anleggsområdet var det nok flere som sperret opp øynene.

Ingen problemer for trafikken  

Det er underentreprenør Metrostav Norge AS som bygger brukonstruksjonene på ny E39 mellom Lønset og Hjelset. De forspente brubjelkene ble levert av Norsk Spennbetong AS. Transporten gikk med båt fra fabrikken i Forsand til NOV-kaien på Mjelve. Der ble bjelkene lastet av båten og over på semitrailere med tvangsstyring på tilhengerne. Transporten fra kaia på Mjelve til byggeplass og kraning ved bruene ble utført av Crane Norway.

E39 var stengt noen minutter av gangen når dette pågikk, men transporten skapte ikke større utfordring for trafikantene.

Flere brukonstruksjoner i løpet av 2022

I løpet av 2022 er planen å montere prefabrikerte bjelker for tre brukonstruksjoner til:

  • Gujordselva bru
  • Lønset bru
  • Gujorda miljøkulvert

I tillegg vil det bli montert totalt tretten elementkulverter av ulik lengde og størrelse. Disse blir produsert av NOBI Bergen og montert av totalentreprenøren Bertelsen & Garpestad AS.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal