3D-visualisering av alternativene som var ute til høring fra 27 februar til 28. april 2017. 

3D-visualisering av alternativene som er ute til høring i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017. Video: Statens vegvesen.

3D-visualisering av ny veglinje fra Moi til Bue som var ute til høring fra 25. oktober til 6. desember 2017. 

Planprogram for ny E39 Lyngdal vest-Sandnes var ute til offentlig ettersyn i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017. I høringen kom det inn til sammen 161 høringsuttalelser. Blant disse var det forslag til en ny veglinje på en delstrekning fra Moi til Bue i Rogaland. Video: Statens vegvesen.

Planprogram