Planen er oversendt til Randaberg kommune for sluttbehandling.

Formålet med planen er å tilpasse veien samt gang- og sykkelløsningen til trafikkøkningen som må forventes etter avkjørselen fra Ryggveien til E39 stenges i forbindelse med utbygging av motorvei, og å øke trafikksikkerheten i kryss og langs veien.

Reguleringsplaner