Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen samlet over 200 bransjefolk fra inn- og utland for å gjennomgå foreløpig kontraktsstrategi for E39 Stord–Os.

Bilde av prosjektsjef Arve Tjønn Rinde, som var fornøyd med oppmøtet på markedsdagen for E39 Stord–Os.
Prosjektsjef Arve Tjønn Rinde var fornøyd med oppmøte på markedsdagen for E39 Stord–Os. Foto: Øyvind Halleraker

– Vi opplevde et stort engasjement fra hele bransjen for dette prosjektet. Hensikten med en markedsdag er å sikre god dialog med bransjen, skape god forståelse rundt utfordringer og sikre at alle som ønsker å delta i gjennomføringsfasen starter sitt strategiske arbeid med prosjektet nå, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde.

Selv om prosjektet er i planleggingsfasen, bør markedet allerede nå forberede seg på Vegvesenets forventinger til å tilby ny teknologi og bærekraftige løsninger i hele verdikjeden.

Paul Olav Baraas, regionssjef Region Vest i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), deltok på markedsdagen.

Paul Olav Baraas fra Maskinentreprenørenes Forbund. Bilde.
Paul Olav Baraas i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Foto: Statens vegvesen

 – Dette ble en svært nyttig dag for oss i bransjen med god informasjon på alle områder. Slik vi fikk presentert kontraktsstrategien på hele prosjektet i dag, og spesielt veg og tunnel så vil den gi mulighet for store og mellomstore entreprenører for å delta i konkurransen. I tillegg er det med tanke på innovasjon sentralt å kjenne til hvilke miljøkriterier som skal ligge til grunn i kontraktsutformingen. Dialogen som Vegvesenet inviterer til rundt kontraktsstrategien, innovasjon og miljøkriterier er betydningsfull for bransjen, noe jeg ble oppløftet av at Vegvesenet legger opp til, sa Baraas etter møtet.

En-til-en møter sikrer tidlig involvering

Dagen ble et viktig møtested for bransjen på tvers og i etterkant vil Statens vegvesen tilby en-til-en møter hvor dialogen og tilbakemelding på kontraktstrategi vil kunne fortsette. Hittil har over 30 virksomheter booket møte.

– På denne måten sikrer vi både tidlig involvering fra et bredt spenn i bransjen og gode innspill i arbeidet med ferdigstilling av markeds- og kontraktsstrategien for prosjektet , avslutter Tjønn Rinde.

Arbeidet med reguleringsplan er godt i gang planen vil blir sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) høsten 2023 for videre behandling og godkjenning.

Aktuelt for fylke(r): Vestland