Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterer bransjen til informasjonsmøte 24. september for å hente innspel til strategiar for kontrakt og anskaffingar for E39 Stord-Os.

Bru over Bjørnafjorden i Vestland fylke (illustrasjon AMC Dissing og Weitling).
Bru over Bjørnafjorden sett frå syd (Illustrasjon AMC Dissing og Weitling).

Med eit styringsmål på heile 38,5 milliardar kronar (2021) er prosjektet  Noregs største planlagde prosjekt innan samferdsel. Sjølv om endeleg vedtak om bygging er forventa fyst i 2024, startar Vegvesenet no dialog med bransjen for å legge eit godt grunnlag for framtidig samarbeid.

– Nå skal arbeidet med strategi for kontrakt og anskaffingar utarbeidast. Dette er eit arbeid vi vil gjera  i eit tett samarbeid med bransjen. Vi startar med eit felles informasjonsmøte og deretter blir det mogleg å avtale ein-til-ein møter med prosjektet, fortel Sverre Ottesen, prosjektleiar for E39 Stord-os (Hordfast).

Opne for alle typar innspel

Prosjektet ynskjer å få svar på både  kor store- og kva for type kontraktar bransjen ynskjer.

– Vi håper bransjen brukar denne moglegheita til å påverke. Vi er opne for innspel, og nå har bransjen moglegheit i ein tidleg fase, seier Ottesen.

Møtet blir halden på norsk, og blir gjennomført digitalt. Invitasjon til møte er sendt på Doffin/Ted. Invitasjon og lenke til påmelding i lenka under.

Invitasjon - Markedsmøte E39 Stord-Os.pdf

I rute

Prosjektet er i rute, og er i gang med reguleringsplan. Planprogrammet vert lagt ut på høyring neste veke, og prosjektet arbeider mot å ha klart eit første forslag til reguleringsplan før sommaren 2022.

E39 Stord – Os, Ådland – Svegatjørn blir en 55 kilometer lang vegstrekning med fleire bru- og tunnelkonstruksjonar. Dei to store bruene blir den 5,5 kilometer lange Bjørnafjorden-brua og den 1,7 kilometer lange Langenuen-brua.

Aktuelt for fylke(r): Vestland