Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen sitt største utbyggingsprosjekt har fått fastsatt styringsmål!

Samferdselsdepartementet slutter seg til  Statens vegvesen sitt forslag, og har fastsatt styringsmålet for E39 Stord–Os (Hordfast/Ådland–Svegatjørn) til 38 472 mill. 2021-kroner.

– Vi er glade for at departementet slutter seg til vårt forslag til styringsmål for vårt desidert største prosjekt. Det betyr at vi har fått et mål for videre arbeid med løsninger i reguleringsplanarbeidet, understreker  Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.

Prosjektet er i full gang med statlig reguleringsplan sammen med konsulenten COWI. Planen er leveranse våren 2022 og med påfølgende vedtak av reguleringsplan av Kommunal og Moderniseringsdepartementet 2023.

Illustrasjon av bru.
Styringsmålet er en viktig milepæl for fremdriften i prosjektet. Foto: AMCDissing og Weitling
Aktuelt for fylke(r): Vestland, Rogaland