Illustrasjoner av prosjektet.

E39 Sulafjorden, fjordkryssing