Ferjefri og utbedret E39 - Sulafjorden og Halsafjorden

Filmen er laget av Headspin Communications AS for Statens vegvesen.

Statens vegvesen Region midt utfører forberedende undersøkelser for bygging av bruer over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden som en del av planleggingen av ferjefri E39. Video: Headspin Communications AS for Statens vegvesen.
The coastal highway route E39 Sulafjorden and Halsafjorden. Video: Headspin Communications AS for Statens vegvesen.

E39 Sulafjorden K1

Videovisualisering av prosjektet er laget av Rambøll og Sweco for Statens vegvesen.

Kryssing av Sulafjorden, K1. Video: Rambøll og Sweco for Statens vegvesen..

E39 Sulafjorden K2

Videovisualisering av prosjektet er laget av Rambøll og Sweco for Statens vegvesen.

E39 Sulafjorden, K2. Video: Rambøll og Sweco for Statens vegvesen..

E39 Sulafjorden, fjordkryssing