Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med Fugro OCEANOR AS for miljømålinger i Sula-, Vartdals- og Halsafjorden.

Kontraktsummen er på 111 millioner eks. mva. Avtalen omfatter en måleperiode på 4 år, med mulighet for to opsjoner på 4år hver for forlengelse av måleperioden. Kontraktsummen omfatter de første åtte årene av kontrakten.

- Dette blir den største miljømålingen som er utført i Norge, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Fugro OCEANOR skal levere komplette oseanografiske målinger, vindmålinger og lidarmålinger. Målingene vil gi grunnlagsdata for å kunne dimensjonere bruene over Sula, Vartdals- og Halsafjorden. Datagrunnlaget skal inngå i klimamodeller for fjordene som utarbeides av Meteorologisk Institutt.

På land skal det plasseres flere vindmaster med en høyde på 80-100m. I fjordene skal det plasseres bøyer for målinger av bølger i overflaten, indre bølger, strøm, vind, temperatur, nedbør, luftfuktighet og salinitet.

- Dette er et teknologisprang! Vi skal måle vindfeltet over fjordene med Lidar-teknologi. Det er en ny målemetode for å måle vindhastighetene i luften over fjordene med laserteknologi. Dette vil gi oss informasjon om vindkreftene på kjørebanen mellom brutårnene, forteller prosjekteringsleder Magne Gausen.

Til nå har det bare blitt utført teoretiske analyser av værforholdene i fjordene. Målingene som starter i høst vil gi mer nøyaktige informasjon om klimaet bruene skal stå i.

- Målingene som startes nå, har vi planlagt skal pågå kontinuerlig fra planleggingsfasen og i hele byggefasen fram til bruene er ferdig bygd, forteller prosjektleder Hasselø.

Fugro OCEANOR vil gjennomføre måleprosjektet med bidrag fra godt kvalifiserte leverandører:

- Fugro OCEANOR AS utfører alle sjøbaserte målinger samt presenterer standard statistikk og tilrettelegging av data for videre analyser utført av underleverandører.
- Kjeller Vindteknikk AS vil utføre de landbaserte målingene og tilhørende analyser.
- SINTEF/NTNU vil utføre avansert statistisk analyse av strøm- og vannkvalitetsdata, samt adressere mulig forekomst av indre bølger.
- Norconsult vil utføre avansert statistisk analyse av bølgemålingene, inkludert ekstremverdianalysen.

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag