Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen signerte i dag rammeavtale om utvikling av forprosjekt for ferjefrie kryssinger av Vartdalsfjorden, Sulafjorden og Halsafjorden.

Vegvesenet inviterte i sommer til en åpen anbudskonkurranse om konseptutvikling og utarbeidelse av forprosjekt for de planlagte brukryssingene over de tre fjordene på E39 i Møre og Romsdal.

Rammeavtalen ble signert med Norconsult og Dr. techn. Olav Olsen, Multiconsult og Rambøll Norge i dag.

Formålet med avtalen er å utarbeide forprosjekt med prosjektering og detaljering av brukonstruksjonene og tilhørende veglinjer. Nøyaktigheten på kostnadsanslagene for fjordkryssingene skal ha en usikkerhet på under 25 prosent.

- Utarbeidelsen av forprosjektene vil bli gjort i flere trinn og underveis vil det bli lyst ut flere minikonkurranser for de ulike delene av arbeidet. Avtalen er utformet slik at det bare er de tre leverandørene vi signerte avtale med i dag som er kvalifisert til å komme med tilbud i minikonkurransene, sier prosjektleder Jørn Arve Hasselø i Statens vegvesen.

Rammeavtalen har en verdi på inntil kr. 150 millioner (eksl. mva.) over fire år. Som oppdragsgiver har Statens vegvesen mulighet til å forlenge avtalen med inntil 1 år.

Skal utvikle gjennomførbare løsninger

Tidspunktet for utlysning og inngåelse av rammeavtalen henger sammen med at svaret på prøvene som er tatt fra havbunnene av de tre fjordene ble levert til Statens vegvesen fra laboratoriet i England denne høsten.

- Analysene som er gjort av Fugro Norway AS vil være veldig viktig informasjon i det videre arbeidet og vil fortelle oss mer om hvor det vil være mulig å krysse fjordene. I flere år har vi også foretatt målinger av vind, havstrøm og bølger i de tre fjordene. Dette fører til at vi nå har et mye sterkere grunnlag til å gå videre i utviklingen av løsninger som vil være gjennomførbare, sier Hasselø.

De siste årene har det også blitt jobbet med teknologiutvikling av ulike brukonsepter.

- Det har tidligere vært gjennomført mulighetsstudier for alle tre fjordene, men første steg nå vil være å ta en ny gjennomgang av disse med de mer realistiske forutsetningene vi har i dag. Målsettingen er å lande på løsninger som vil være teknisk gjennomførbare og underveis luke ut det som ikke vil fungere, sier Hasselø.

Arbeidet med å utarbeide nye mulighetsstudier starter i 2020.

 

Fra dagens kontraktsignering. Fra venstre: Svein Erik Jakobsen (Dr.Ing Aas Jakobsen AS), Jørn Arve Hasselø (Statens vegvesen), Stein Atle Haugerud (Dr.techn Olav Olsen AS), Magne Gausen (Statens vegvesen), Erik Sundet (Cowi AS), Trude Krohn Brandt (Statens vegvesen), Gunnar Egset (Johs.Holt/Multiconsult AS), Olav Lahus (Rambøll Norge AS), Ole-Petter Thunes (Rambøll Norge AS), Ramus Nord (Sweco Norge AS) og Rune Hovda (Civil Management AS). Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag