Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Tre målestasjoner er montert i Sulafjorden for å samle inn grunnlagsdata for å dimensjonere ei framtidig bru over fjorden.

Kjell Sandli, daglig leder i Hafast, var med ut på fjorden da målestasjonene ble montert, og beskrev det som en «fantastisk dag.»

- Bølgemålerne er det første fysiske beviset på arbeidet med Hafast, sa Kjell Sandli.

Tirsdag 18.oktober monteres det også en målestasjon i Halsafjorden.

Bøyene skal avsløre hemmelighetene i Sulafjorden og Halsafjorden, som bølgehøyde- og retning, saltinnholdet i ulike dybder i sjøen, temperatur og strømningshastigheten i sjøen. Måleresultatene fra bøyene vil inngå i et omfattende måleprogram for Sulafjorden og Halsafjorden, som også vil inkludere flere vindmålemaster på land.

Datagrunnlaget skal inngå i klimamodeller for fjordene som utarbeides av Meteorologisk Institutt.

Jørn Arve Hasselø, prosjektleder i Statens vegvesen, håper nå på ruskevær med mye vind og bølger.

– Dette blir den største miljømålingen som er utført i Norge, forteller Jørn Arve Hasselø.

Til nå har det bare blitt gjennomført teoretiske analyser av værforholdene i fjordene. Målingene som starter nå i høst skal gi mer nøyaktig informasjon om klimaet bruene vil stå i.

Bøyene som skal plasseres i fjorden nå i 2016 heter «Seawatch wavescan», og har påmontert måleutstyr for vindfelt. Dette er noe av utrustningen til bøyene:

 • Vindmåler i høyde 4 moh.
 • Bølgemåler
 • Strømmåler i dybde 1m
 • Strømprofilmåler for dybder 5-100m
 • Temperatur- og saltholdighetsmåler nær overflaten
 • Streng med 3 stk. temperatur-, saltholdighet- og trykkmålere i dybde 20, 40 og 80m.
 • Blinklys
 • AIS-sender
 • GPS-mottaker for posisjonsovervåkning
 • 3g mobilmodem for dataoverføring
 • Satelittmodem for dataoverføring

Bøyene som vil bli plassert neste år vil ha mulighet for mer detaljert målinger av salt-og trykkmålinger. Det pågår også utredning av lidarsystemer for å måle vindfeltet over hele fjordspennene.

Film

Kjell Sandli, daglig leder i Hafast, var glad for å endelig se det første fysiske beviset på arbeidet med fjordkryssingen. Foto: Linn Silseth
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag