Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen Region midt har inngått kontrakt med Fugro Norway AS for marine grunnundersøkelser i Sulafjorden, Halsafjorden og Vartdalsfjorden.

Formålet med oppdraget er å skaffe nødvendig grunnlag for prosjektering av nye fjordkryssinger over disse fjordene. De foreslåtte brutraseene i fjordene kan få fundamenter på dybder inntil 500m og det kreves spesialutstyr for å skaffe nøyaktig informasjon om grunnforholdene på slike dybder. Kontrakten er verdt ca. 75 millioner kroner.

Oppdraget omfatter både geofysiske undersøkelser, lette geotekniske undersøkelser og prøvetaking i de tre fjordene.

Oppdraget er delt opp i to faser.

Fase 1: Omfatter utførelse av geofysiske undersøkelser (batymetri, seismikk, sidesøkende sonar) og innledende geotekniske undersøkelser som cone penetration tests (CPTU). Denne fasen vil gi oss en oversikt over geotekniske forhold på sjøbunnen i større områder på fjordene og vil gi svar på om de foreslåtte traseene for bruene er egnet for de foreslåtte brukonseptene. Disse arbeidene vil starte opp i desember 2017.
           
Fase 2: Omfatter utførelse av detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring) på sjøbunn. Disse undersøkelsene vil bli utført ved de aktuelle stedene for fundamenter og vil gi detaljert informasjon for utforming og dimensjonering av fundamenter på sjøbunn. Planlagt oppstart er august 2018.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal