Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Værdata begynner å komme inn fra målingene som gjøres i og rundt fjordene.

Ferjefri og utbedret E39 er et stort og kostnadskrevende prosjekt. Men ikke minst utrolig spennende der det gjøres mye nytt utviklingsarbeid.
 
Statens vegvesen Region midt utfører forberedende undersøkelser for bygging av bruer over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden som en del av planleggingen av ferjefri E39. Dette er teknisk krevende arbeid, og helt unikt i internasjonal sammenheng. Arbeidet gjøres i samarbeid med Fugro Oceanor, Kjeller Vindteknikk og Meterologisk Institutt.

- For å vite hvor og ikke minst hvordan man skal krysse disse fjordene må vi ha oversikt over blant annet vindforhold, strøm, bølger, saltinnhold, nedbør, luftfuktighet og luftemperatur. Kort sagt, vi må beskrive naturlastklimaet til alle brustedene. Beskrivelsen vil basere seg på målinger på og ved brustedene, og disse dataen vil være helt avgjørende for riktig valg av konsept, sier prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

- Computermodellene som lages av værfenomenene vil på sikt gi oss mer nøyaktige værmeldinger, men ikke minst gi oss en økt forståelse av økosystemene i de norske fjordene, sier Hasselø.

Vi er nå i gang med målingene via utplasserte bølgemålere og vindmålermaster. Observasjoner er foretatt av Fugro Oceanor og Kjeller Vindteknikk, og Meteorologisk Institutt har ansvar for datahåndteringen. Alle målingene blir lagret hos Meteorologisk Institutt på et åpent dataformat. Det offisielle datagrunnlaget til Statens Vegvesen blir fritt tilgjengelig for publikum  for bruk, spredning og videre bearbeiding under lisensen Norsk Lisens For Offentlige Data (NLOD). Og interessen for dataene er allerede stor. Dette er informasjon som er nyttig og til fri benyttelse både for studenter, forskere, ulike fagmiljø og bedrifter.

 

Video av arbeidet finner du i kategorien video i margen til venstre på prosjektsiden.

Vindmålermast på Kvitneset Foto: Jørn Arve Hasselø
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal