Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Dagens kjøremønster med lysregulering i Nordåsvegen vil fortsette utover vinteren.

I forbindelse med ny E39 Svegatjørn – Rådal har det siden april i år pågått omfattende arbeider i Nordåsvegen fra rundkjøringen ved Søråsbrua og til krysset ned mot Nordåsdalen.

Lysregulering i Nordåsvegen ved Bohus.
Lysregulering i Nordåsvegen ved Bohus. Foto: Espen Martinsen

Riving og fjerning av midlertidig innkjøring til Bohus tar lengre tid enn forutsatt

Arbeidene skulle vært ferdige i høst. Byggeleder i Statens vegvesen Espen Martinsen forteller at riving og fjerning av midlertidig innkjøring til Bohus tar lengre tid enn antatt.

– Arbeidene som pågår i og nedenfor Nordåsvegen har vist seg å være krevende, noe som dessverre gjør at de tar lengre tid enn først antatt. Det er liten plass å utfolde seg på, noe som begrenser hvor mange maskiner som kan brukes, og hvor mange aktiviteter som kan pågå samtidig. Slik det ser ut nå vil dagens kjøremønster vare noen måneder inn på nyåret. På grunn av graving i fortau og vegbane vil Nordåsvegen fortsatt være lysregulert og ett kjørefelt vil være stengt hele døgnet, sier Martinsen.

Trafikanter må regne med venting og noe lengre reisetid på strekningen

Trafikanter må fortsatt påregne ventetid ved lysreguleringen og noe lengre reisetid på strekningen. Gående og syklister kan fortsatt ferdes på vestsiden av Nordåsvegen. Arbeidene lengst sør i vegen blir avviklet med manuell dirigering for å unngå kø i Fanavegen. Fremkommelighet til kollektivtransport blir prioritert ved manuell dirigering.

Nordåsvegen sett fra Fritz C. Riebers veg
Nordåsvegen sett fra Fritz C. Riebers veg. Foto: Espen Martinsen

Disse arbeidene utføres

  • Etablere ny kantstein og reetablere fortau på østsiden av Nordåsvegen
  • Reetablere tre busslommer 
  • Fjerne refuger 
  • Etablere betongmur og betongrekkverk ved fortauet langs Bohus
  • Fjerne midlertidig innkjøring til Bohus og etablere permanent terreng
  • Rive spunt langs Nordåsvegen