Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Midlertidig Fanaveg blir etablert øst for brupilar på gangbrua, og det blir etablert ny avkjøring til Rådalslien sør for gangbruen.

Det blir også etablert ny avkjøring i rundkjøringen. Fortau som i dag går under gangbrua vil bli stengt og alternativ rute vil bli skiltet.

Omleggingen skjer som følge av Bergen kommune sitt arbeid med å skifte ut en gammel vannledning som i dag ligger i Fanavegen.

Omleggingen vil bli utført i løpet av uke 40/41.

Omleggingen av Fanavegen vil bli utført i løpet av uke 40 og uke 41.

Nytt kjøremønster for trafikk til/fra Rådalslien

Det vil bli endret kjøremønster i forbindelse med avkjøringen til Rådalslien. Endret kjøremønster er tydelig skiltet.

Trafikk fra Fana vil ikke kunne svinge av til høyre i ny avkjørsel til Rådalslien. Trafikk fra Fana må snu i rundkjøringen ved Laguneparken for så å kjøre av til venstre inn ny avkjørsel til Rådalslien. Dette kan føre til litt kødannelse i rushtiden, men vi ber om at bilister som kommer sørfra viser hensyn og slipper frem de som skal inn til Rådalslien.

Trafikk fra Rådalslien som skal sørover på Fanavegen må kjøre til høyre og snu i rundkjøringen ved Laguneparken for så å kjøre sørover på Fanavegen.

Fanavegen blir reetablert og lagt tilbake i løpet av vinteren

Omleggingen er midlertidig og ny Fanaveg blir etablert og lagt tilbake i løpet av vinteren 2022.

Trafikanter må regne med noe lengre reisetid på strekningen

Trafikanter må regne med noe lengre reisetid på strekningen framover.  

Midlertidig Fanaveg blir etablert øst for brupilar på gangbrua, og det blir etablert ny avkjøring til Rådalslien sør for gangbruen. Omkjøring vil bli skiltet
Midlertidig Fanaveg blir etablert øst for brupilar på gangbrua, og det blir etablert ny avkjøring til Rådalslien sør for gangbruen. Omkjøring vil bli skiltet. Foto: Solveig Randi Sløveren
Aktuelt for fylke(r): Vestland