Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Etter syv år med anleggsarbeid nærmer det store E39-prosjektet mellom Bjørnafjorden og Bergen seg ferdigstillelse og vegåpning.

Snart er de gule skiltene langs Fritz C. Riebers veg og Flyplassvegen som har opplyst bilister om arbeidet med ny E39 mellom Svegatjørn og Rådal, historie.

Dronefoto av dagsonen i Endelausmarka mellom Skogafjelltunnellen og Lyshorntunnelen, lengst sør i prosjektet i Bjørnafjorden kommune. Dronefoto er fra juni 2021.
Dronefoto av dagsonen i Endelausmarka mellom Skogafjelltunnellen og Lyshorntunnelen, lengst sør i prosjektet i Bjørnafjorden kommune. Dronefoto er fra juni 2021. Foto: Hawkeye for Statens vegvesen

Kan ikke avsløre åpningsdato helt ennå

Prosjektleder for E39 Svegatjørn - Rådal Kelly Nesheim Iversen.
Prosjektleder for E39 Svegatjørn - Rådal Kelly Nesheim Iversen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo

Prosjektleder Kelly Nesheim Iversen har lettet litt på sløret og kan fortelle at vegvesenet jobber med en foreløpig plan om vegåpning i oktober i år. Men eksakt dato må vi komme tilbake til, forteller prosjektlederen, som forsikrer om at prosjektet er godt i rute.

For til tross for at store deler av veganlegget ser ferdig ut for det blotte øyet, pågår det fortsatt noe anleggsarbeid i området ved Rådal og Nordås, samt omfattende arbeid med å teste teknisk og elektronisk utstyr på den totalt 17,7 km lange vegstrekningen.

Vegvesenet utfører omfattende tester utover våren

Statens vegvesen har nå overtatt anlegget for å gjennomføre testing i egen regi. I første del av 2022 vil vi gjennomføre test av anlegget. Senere blir det blant annet beredskapsøvelse med nødetatene. Systemene inne i tunnelene skal testes for ulike scenarioer av hendelser som kan oppstå på strekningen. Det elektriske sikkerhetssystemene skal testes for å sikre at alt virker som det skal. De omfattende testene er en forutsetning for at Vegdirektoratet kan gi sikkerhetsgodkjenning, som må være på plass før snor kan klippes og veganlegget åpnes for trafikk.

Styring, regulering og overvåking av det nye veganlegget

Prosjektet har kontrakter på elektroarbeider og utstyr til en verdi av om lag en halv milliard kroner totalt, som omfatter bygging av alle elektrotekniske anlegg, styring, regulering og overvåking for hele E39 Svegatjørn–Rådal. Vegen blir bygd som fire felts motorveg, der brorparten av veglengden går i tunnel, til sammen 14,7 km. Den lengste tunnelen er den 9,2 km lange Lyshorntunnelen mellom Endalausmarka og Rådal.

Åtte minutter mellom Os og Rådal

Når prosjektet åpner vil kjøreturen mellom Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune og Rådal i Bergen kommune ta åtte minutter. Deler av den nye vegen vil få fartsgrense på 100 kilometer i timen. Det er den første vegstrekningen i Vestland fylke med tresifret fartsgrense.

Informasjonsfilm om E39 Svegatjørn – Rådal frå august 2015 Video: Video: Baezeni for Statens vegvesen.

Slik blir nye E39 mellom Svegatjørn og Rådal

Skogafjellstunnelen på 1,5 km ligger lengst sør på veganlegget, mellom Svegatjørn og Endalausmarka. I Endalausmarka er det bygd en ny fylkesvegarm på 1,1 km som knytter E39 til Lyseklostervegen og nye næringsområder
Dagsonen gjennom Endalausmarka er 1,1 km, og ender opp i Lyshorntunnelen i nordenden av marka.

Lyshorntunnelen kommer ut i nord i Rådal, med en kort dagsone og kryssområde på 200 meters lengde. Videre nordover går E39 gjennom den 2,2 km lange Råtunnelen. Denne tunnelen ligger i fjellet vest for dagens vegsystem forbi Rådal og Laguneparken. Ny veglinje fortsetter fram til dagens rv. 580 sør for Troldhaugtunnelen.

Dagens rv. 580 blir også lagt i tunnel mellom Sørås og Skeievatn, med nytt kryssområde på Flyplassvegen ved Skeievannet. Vegsystemet får toplanskryss – kryss i to høyder - i alle dagsonene mellom Svegatjørn og Rådal.

Aktuelt for fylke(r): Bjørnafjorden, Vestland, Bergen