Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra neste uke vil det bli omlegginger av gang- og sykkelvegen (gamle Osbanen) i Rådalen fra Byggern og sørover mot Fana Stein og Gjenvinning (FSG).

Bakgrunnen for omleggingen er arbeider med vann- og avløpsledninger som skal utføres i dagens trase, samt reetablering av permanent trase for Osbanen. Arbeidet vil pågå i to måneder.

Foto viser Fanavegen sett fra sør mot nord i retning Byggern og Lagunen. Rød linje viser dagens Osbanetrase og grønn linje viser omlagt trase mens arbeidene pågår.
Fra neste uke vil det bli omlegginger av gang- og sykkelvegen (gamle Osbanen) i Rådalen fra Byggern og sørover mot Fana Stein og Gjenvinning (FSG). Foto viser Fanavegen sett fra sør mot nord i retning Byggern og Lagunen. Rød linje viser dagens Osbanetrase og grønn linje viser omlagt trase mens arbeidene pågår. Foto: Statens vegvesen

Syklister og gående må være oppmerksomme på nye ruter og følge skilting og trafikkdirigenter

Det kan bli endringer i traseen for gående og syklende fra dag til dag, og vi ber om at syklister og gående er oppmerksomme på nye ruter og følger skilting og trafikkdirigenter

Det kan bli aktuelt å lede gående og syklister på vestsiden av Fanavegen. Der som det blir tilfellet vil det være trafikkdirigenter ved kryssingsområdet i Fanavegen.

Aktuelt for fylke(r): Vestland