Fastsatt planprogram for kommunedelplan

— Plan- og byggesaksutvalget i Ålesund kommune har i møte 05.06.2018 fastsatt planprogram for ny E39 på strekningen Vegsund–Breivika.