13. juni 2023 gjorde formannskapet i Volda vedtak, sak PS 74/23, om at planforslaget legges ut på høyring og offentlig ettersyn. 

Til saman kom det inn 23 merknader til planforslaget ved offentleg ettersyn. Ei endra løysing i Furene vart sendt på avgrensa høyring i november 2023 og det kom inn 5 merknader. Desse er oppsummerte i planomtalen og kommentert der. 

Kommunestyret i Volda har i møte 14.12.2023 vedteke Områderegulering med namn E39 Volda - Furene - endra reguleringsplan og planident 2022002.

Vedtatte plandokumenter

Vedlegg

Tekniske teikningar

3D illustrasjonar

Sjå kunngjering av planvedtak frå Volda kommune:

Plandokument frå 2018 under den grå linja. 

E39 Volda–Furene