I 2018 ble riksveg 93 både i Norge og Finland omklassifisert til europaveg. Nå går E45 fra Sicilia i sør til Alta i nord.

 

I 2018 ble riksveg 93 både i Norge og Finland omklassifisert til europaveg. Nå går E45 fra Sicilia i sør til Alta i nord. Video: Statens vegvesen.

E45 Kløfta