Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E45 (tidligere riksveg 93) mellom Øvre Alta og Kløfta. Hensikten er å finne en trafikksikker løsning som gir bedre framkommelighet på E45 gjennom eller forbi Eiby.

  • Forslag til planprogram var ute på høring til 10. februar 2020.
  • Revidert planprogram og silingsrapport ble lagt ut på høring 7. juni med frist for å komme med innspill 12. juli 2022.
  • Planprogrammet for detajregulering med konsekvensutredning fastsatt i Alta kommune 12. oktober 2022.

Vei:
E45
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alta
Fylker:
Finnmark
Finansiering:
Stat

E45 Øvre Alta–Kløfta © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Åsmund Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Sist oppdatert: