Forberedelsene til den nye Skarvbergtunnelen startet sommeren 2017 med å legge strømforsyning til området. Ny høyspentlinje ble montert fra Storvikhøyda til Fløytvika, hvor det ble bygd ny transformatorstasjon. I tillegg er det lagt ny jordkabel. Det var Repvåg Kraftlag som utførte arbeidene sommeren 2017.

Foto: Repvåg kraftlag

 

Bilder