Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Dagens Skarvbergtunnel er trang og oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav. Den nye tunnelen blir en moderne, bred tunnel som også er tilrettelagt for gående og syklende.

Innslaget blir like sør for dagens tunnel, og den nye tunnel vil gå lengre inn i fjellet og komme ut overfor Skarvbergvika. Det blir også en omlegging av vegen i tilknytning til tunnelen. Dermed forsvinner en svært skredutsatt del av E69.

Se hvordan området ser ut før byggestart høsten 2018.

Foto: Kari Karstensen, Statens vegvesen 

  

 

Bilder