Åpnet 1. juni 2022. 

Statsråden åpnet et Kinderegg på E6 | Statens vegvesen

E6 gjennom Ballangen sentrum hadde lav standard og var ulykkesbelastet. Sammenblanding av fjerntrafikkåre og lokal sentrumsgate medførte mangel på trafikkdifferensiering.

Det  etableres en firearmet rundkjøring samt sanering av VA-anlegg for Narvik Vann. Det skal også bygges en gang/skibru over E6. Ny veg utenom Ballangen sentrum vil korte E6 med 1,7 km.

Kart Ballangen sentrum.
Kart Ballangen sentrum. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Narvik
Fylker:
Nordland
Omfang:
2500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
110 millioner
Oppstart:
November 2020
Antatt åpnet:
Juni 2022

E6 Ballangen sentrum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Hans Jack Arntzen

Prosjektleder
Telefon:
992 93 905
E-post:

Lisbeth Edvardsen

Byggeleder
Telefon:
469 62 557
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre