Her kan du følge utbyggingen av E6 Svenningelv-Lien i bilder måned for måned. Byggingen startet forsiktig i 2021. Vegen skal så ferdig i 2025.

Som statlig utbygger har vi ansvar for å følge opp de anleggene vi setter igang. Gjennom god dialog med entreprenørene og solid dokumentasjon, sikrer vi høy kvalitet på vegene de bygger for oss. Våre kontrollingeniører og bygggeledere tar derfor svært mange bilder av de mange prosessene som vil gi deg en moderne, rask og sikker veg å kjøre på. Her deler vi noen av våre bilder med deg slik at du får se hvordan vegen blir til steg for steg.  God tur! :-)  

Januar 2022

Februar 2022

Mars 2022

April 2022

Mai 2022

Juni 2022

Juli 2022

August 2022

September 2022

Oktober 2022

E6 Kappskarmo–Svenningelv–Lien