Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Her kan du følge utbyggingen av E6 Svenningelv-Lien i bilder måned for måned. Byggingen startet forsiktig i 2021. Vegen skal så ferdig i 2025.

Som statlig utbygger har vi ansvar for å følge opp de prosjektene vi setter i gang. Gjennom god dialog med entreprenørene og solid dokumentasjon, sikrer vi høy kvalitet på vegene de bygger for oss. Våre kontrollingeniører og byggeledere følger de mange prosessene som må til for å gi deg en rask og sikker veg å kjøre på. Bildene deres viser hvordan vegen blir til steg for steg.  God tur! :-) 

Januar 2022

Februar 2022

Mars 2022

April 2022

Mai 2022

Juni 2022

Juli 2022

August 2022

September 2022

Oktober 2022

November 2022

Desember 2022

Januar 2023

Februar 2023

E6 Kappskarmo–Svenningelv–Lien