Strekningen Kapskarmo-Svenningelv-Lien er en del av E6 Helgeland sør. Svenningelv-Lien er skilt ut som et eget delprosjekt. (les mer under fanen: Om posjektet)

Info fra prosjektet:

Tjenseter fra prosjektet:

Opplev prosjektet i bilder og video:

    •  

Les også:

Det skal nå bygges 10,1 kilometer ny E6 på strekningen Svenningelv–Lien. Strekningen Kapskarmo–Svenningelv på 12,1  kilometer ble tatt i bruk oktober 2019. Når hele delstrekningen er ferdig blir den 22, 2 kilometer. Det er 2,5  kilometer kortere enn gammel veg. 

 Når delprosjektet er ferdigstilt, skal drift av vegen inngå i driftskontrakten for E6 Helgeland sør.

Trofors tettsted

Ny E6 bygges vest for Trofors sentrum på vestsiden av Svenningelv og Vefsna. Bruene over elva bygges ved Svebakken i sør og Lien i nord. Nytt kryss til riksveg 73 mot Hattfjelldal og Sverige etableres på Svebakken sør for Svenningelv bru. Det skal også også bygges gang og sykkelbru over Troforsen.

Om delprosjektet

Delprosjektet består av to utbyggingsparseller: Kapskarmo–Svenningelv og Svenningelv–Lien. Førstnevnte ble åpnet 3. oktober 2019. Entreprenør her var Bertelsen & Garpestad AS.

På strekningen Svenningelv–Lien besluttet man høsten 2018 å lage ny reguleringsplan med bakgrunn i at det ble avdekt dårlige grunnforhold. Planen ble vedtatt i Grane kommunestyre den 24. juni 2020.  Kontrakten for bygging av veganlegget ble tildelt LNS AS 1. september 2021.

Illustrasjon Svenningelv bru og avkjøring til Trofors der den nye E6 møter eksisterende E6 i sør.(Foto: Statens vegvesen)
Illustrasjon Svenningelv bru og avkjøring til Trofors der den nye E6 møter eksisterende E6 i sør.(Foto: Statens vegvesen)

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Grane
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
2018
Antatt åpnet:
Høst 2025

E6 Kappskarmo–Svenningelv–Lien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Stian Rystad

Delprosjektleder
Telefon:
95018513
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91363044
E-post:

Sist oppdatert: