Delprosjektet E6 Helgeland sør strekker seg fra Trøndelag grense til sørsiden av Korgfjellet. Spaden gikk i jorda i 2017 og store deler av prosjektet er ferdig, men noen parseller gjenstår å bygge.

Under bygging

Litt historikk: 

Nå er byggingen i gang

– E6 Helgeland er et skoleeksempel på effektiv vegbygging

Skrev historie på Helgeland og sikret ny norsk tunnelkompetanse

Til sammen er det bygget og utbedret 48 kilometer europaveg på en 132 kilometer lang strekning mellom Trøndelag grense og sørsiden av Korgfjellet. Hovedentreprenør var Skanska Norge AS.

Utbyggingen skjedde gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenør ansvar både for prosjektering og bygging av vegen, samt drift etter ferdigstillelse. Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden. Med en slik kontrakt sikrer vi en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning.

Anleggsarbeidet skulle opprinnelig starte høsten 2016, men ble noe forsinket som følge av en tvist rundt gyldigheten av ett av tilbudene. Saken fant imidlertid sin løsning, Statens vegvesen signerte torsdag 9. februar 2017 kontrakt med Skanska og Spaden gikk i jorda i mai 2017

Parseller ferdig bygd

 • Strekningen Lille Majavatn–Brenna, åpnet for trafikk 3. desember 2020
 • Strekningen Mosjøen-Osen, åpnet for trafikk 3. september 2020, heruder parsellene 
  • Kulstaddalen Nord–Åkvika 
  • Åkvika–Mjåvatn
  • Mjåvatn–Håkali
  • Håkali–Osen
 • Streknignen Kapskarmo-Svenningelv, åpnet for trafikk 3. oktober 2019
Kart delstrekninger Helgeland sør
Kart delstrekninger Helgeland sør Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Grane, Vefsn
Fylker:
Nordland
Lengde:
48000
Finansiering:
Stat, Bompenger
Totalkostnad:
6824 millioner kroner (2023-kroner).
Oppstart:
Mai 2017
Antatt åpnet:
2025

E6 Helgeland sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Rainer Smedseng

Delprosjektleder
Telefon:
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert: