Delprosjektet strekker seg over 132 kilometer, fra Nord-Trøndelag grense til sørsiden av Korgfjellet.

Vegen preges generelt av dårlig standard; vegen er smal og har mange flaskehalser. Dette gir kraftig redusert kjørehastighet, spesielt for næringstransporten, dårlig trafikksikkerhet og ulemper for naboene til vegen. Det er med andre ord et stort behov for å utbedre og bygge om strekningen.

Utbyggingen av E6 Helgeland sør skjer gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt. Den gir entreprenøren ansvar både for prosjektering og bygging av vegen, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden.

Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusiv byggetiden på ca. fire år. Med en slik kontrakt sikrer vi en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning.

Anleggsarbeidet skulle opprinnelig starte høsten 2016, men ble noe forsinket som følge av en tvist rundt gyldigheten av ett av tilbudene. Saken fant imidlertid sin løsning, og Statens vegvesen signerte torsdag 9. februar 2017 kontrakt med Skanska. 

Spaden gikk i jorda i mai 2017.

Åpnet for trafikk

  • Fra Mosjøen til Osen ble åpnet for trafikk 3. september 2020
  • Fra Lille Majavatn til Brenna ble åpnet for trafikk 26. november 2020
Kart delstrekninger Helgeland sør
Kart delstrekninger Helgeland sør Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Grane, Vefsn
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompenger
Oppstart:
Mai 2017

E6 Helgeland sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Steinar Livik

Delprosjektleder
Telefon:
920 64 393
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: