Delprosjektet strekker seg fra Trøndelag grense til sørsiden av Korgfjellet.

Anleggsarbeidet skulle opprinnelig starte høsten 2016, men ble noe forsinket som følge av en tvist rundt gyldigheten av ett av tilbudene. Saken fant imidlertid sin løsning, Statens vegvesen signerte torsdag 9. februar 2017 kontrakt med Skanska og Spaden gikk i jorda i mai 2017.

Åpnet for trafikk:

  • Strekningen Mosjøen-Osen ble åpnet for trafikk 3. september 2020
  • Strekningen Lille Majavatn-Brenna ble åpnet for trafikk 3. desember 2020

Se også: 

Nå er byggingen i gang | Statens vegvesen

– E6 Helgeland er et skoleeksempel på effektiv vegbygging | Statens

vegvesen

 

Til sammen er det bygget og utbedret 48 kilometer europaveg på en 132 kilometer lang strekning mellom Trøndelag grense og sørsiden av Korgfjellet. Hovedentreprenør var Skanska Norge AS.

Utbyggingen skjedde gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenør ansvar både for prosjektering og bygging av vegen, samt drift etter ferdigstillelse. Kontrakten har en varighet på 15 år, inklusive byggetiden. Med en slik kontrakt sikrer vi en kontinuerlig, sammenhengende og forutsigbar utbygging av en lang strekning.

Parseller ferdig bygd:

  • Lille Majavatn–renna
  • Kulstaddalen Nord–Åkvika
  • Åkvika–Mjåvatn
  • Mjåvatn–Håkali
  • Håkali–Osen

Parseller som gjenstår:

  • Trøndelag grense-Majahaug
  • Flyum-Lille Majavatn
Kart delstrekninger Helgeland sør
Kart delstrekninger Helgeland sør Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Grane, Vefsn
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompenger
Oppstart:
Mai 2017

E6 Helgeland sør © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Steinar Livik

Delprosjektleder
Telefon:
920 64 393
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: