Ny gang- og sykkelveg i Mosjøen

— Nå skal det bygges gang- og sykkelveg fra Grågåsvegen til Åremkrysset langs E6 i Kulstaddalen. Skal stå ferdig i løpet av 2023.

Detaljregulering for E6 Flym–Lille Majavatn offentlig ettersyn

— Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Flyum til Lille Majavatn, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Detaljregulering for E6 Trøndelag grense–Majahaugen offentlig ettersyn

— Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Trøndelag grense til Majahaugen, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.