Detaljregulering for E6 Flym–Lille Majavatn offentlig ettersyn

— Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Flyum til Lille Majavatn, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Detaljregulering for E6 Trøndelag grense–Majahaugen offentlig ettersyn

— Forslag til detaljregulering for E6 Helgeland sør, parsell Trøndelag grense til Majahaugen, er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Helgelandsvegen kontrakt er lyst ut

— Kontrakten innebærer prosjektering og bygging av 10,3 kilometer ny E6 på strekningen Svenningelv–Lien på vestsiden av Trofors.