Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå skal det bygges gang- og sykkelveg fra Grågåsvegen til Åremkrysset langs E6 i Kulstaddalen. Skal stå ferdig i løpet av 2023.

Vegvesenet inviterer til anbudskonkuranse om å få bygge 750 meter med gang og sykkelveg nordøst for Mosjøen sentrum. Prosjektet heter E6 Helgeland Sør - Gang og sykkelveg Kulstaddalen .

Kartillustrasjon som viser hvordan den 750 meterne med ny gang og sykkelveg vil bli liggende i terrenget i Kulstaddalen langs E6 nordøst for Mosjøen.
Slik vil den nye gang og sykkelvegen i Kulstaddalen bli. Illustrasjon: Statens vegvesen

Krevende grunnforhold

Det er kartlagt dårlige grunnforhold langs store deler av området. Vegvesnet har satt krav om at det skal brukes skumglassgranulat og stålarmering i noen definerte områder.

Det vil bli sprengningsarbeider langs en strekning på rundt 100 meter. Hele strekningen skal asfalteres med Mykasfalt i ett til to lag. Gang- og sykkelvegen skal ha belysning.

Sentrale frister

  • Prosjektet skal stå ferdig 1. november i år.
  • Frist for å levere tilbud på jobben er 28. april.

Konkurransegrunnlaget ligger på anbudsportalen Doffin.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Vefsn