Det må sprenges for å bygge gang- og sykkelveg langs E6 i Kulstaddalen i Mosjøen.

Arbeidet starter denne uka (uke 45) og kan vare til og med første uka i desember 2023. (uke 49)

Få varsel om sprengning på sms - Registrer deg her

 

Statens vegvesen ber folk om å:

  • unngå området fra kl. 07.00 til klokken 19:00 på hverdager
  • respektere alle skilt og sperringer
  • informere familiens barn om å gjøre det samme.

Det settes ut vaktposter før hver sprengning.

  • Sirene varsler med korte støt i minimum ett minutt før hver sprengning.
  • Sirenen varsler "faren over" med ett langt støt etter sprengning.

Hører du sirenen, behold roen og trekk unna til du har god avstand til området.

Kartillustrasjon som viser hvordan den 750 meterne med ny gang og sykkelveg vil bli liggende i terrenget i Kulstaddalen langs E6 nordøst for Mosjøen.
Slik vil den nye gang og sykkelvegen i Kulstaddalen bli. Illustrasjon: Statens vegvesen