Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har fått inn to tilbud fra lokale entreprenører som ønsker å bygge gang- og sykkelvegen i Kulstaddalen.

De to leverandørene er Trond Tverå AS og Magne Opland AS. De har levert følgende tilbud:

Leverandør

Tilbudssum

Trond Tverå AS

Kr 11 560 325,03

Magne Opland AS

kr  10 335 711,00 ,- *

(*) Mottatt tilbudssum fra Magne Opland er justert av mottaker da det ble oppdaget en åpenbar summeringsfeil i overlevert tilbud.

- Det er likevel for tidlig å si hvem som blir tildelt oppdraget. Det vil  først skje om noen uker, når vi har kontrollregnet begge tilbud og sett over dokumentasjonen tilbyderne har levert,  sier delprosjektleder, Rainer Smedseng. 

Kartillustrasjon som viser hvordan den 750 meterne med ny gang og sykkelveg vil bli liggende i terrenget i Kulstaddalen langs E6 nordøst for Mosjøen.
Slik vil den nye gang og sykkelvegen i Kulstaddalen bli. Illustrasjon: Statens vegvesen