17. november 2022 signerte Statens vegvesen og Johs J. Syltern AS byggekontrakt for prosjektet. Det legges opp til byggestart våren 2023. 

Har inngått kontrakt - Begynnelsen på slutten for E6 Helgeland 

Flere nyheter fra prosjektet finner du her

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

Illustrasjonskart, strekningene E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn
Strekningene E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Grane
Fylker:
Nordland
Lengde:
9600
Omfang:
11500
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Totalkostnad:
564 mill.kr. (2022-kr)
Oppstart:
Vår 2023
Antatt åpnet:
Oktober 2024

E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Ytterøra 22,8656 Mosjøen

Kontakter

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
95 24 27 41
E-post:

Rainer Smedseng

Delprosjektleder
Telefon:
97 60 51 45
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre