Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

17. november 2022 signerte Statens vegvesen og Johs J. Syltern AS byggekontrakt for prosjektet. Byggingen startet tidlig i 2023. 

Nytt fra prosjektet

Planlegg turen din - Få varsel om sprenging langs E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn

Starter skogrydding på siste del av ny E6 Helgeland

Har inngått kontrakt - Begynnelsen på slutten for E6 Helgeland 

Flere nyheter fra prosjektet finner du her

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

Illustrasjonskart, strekningene E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn
Strekningene E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Grane
Fylker:
Nordland
Lengde:
9600
Omfang:
11500
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Under grensen for omtale
Totalkostnad:
642 millioner kroner (2023-kroner)
Oppstart:
Vår 2023
Antatt åpnet:
Oktober 2024

E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Ytterøra 22,8656 Mosjøen

Kontakter

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
95 24 27 41
E-post:

Rainer Smedseng

Delprosjektleder
Telefon:
97 60 51 45
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre