Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Gigantprosjekt avsluttes der det startet. Vegvesenet har inngått byggekontrakt på den siste biten av E6 Helgeland.

Bilde av videokonferanse med deltakere fra Statens vegvesen og entreprenøren under signering av byggekontrakt. Bildetekst: God stemning: – Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen (nede t.h.), da kontrakten med Johs J. Syltern AS ble signert i dag. (Oppe f.v.): Bård Nyland, May Brith Holand, Kenth-Ove Liland og Rainer Smedseng, vegvesenets prosjektledelse for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. (Oppe t.h.): Utbyggingsdirektør nord, Stein Johnny Johansen, Statens vegvesen. (Nede f.v.): Øystein Syltern, daglig leder og Jostein Syltern prosjektleder, og Svein Ole Daltveit, Entreprenørens prosjekteringsleder for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Skjermdump - Statens vegvesen.
God stemning: – Vi gleder oss til det videre samarbeidet, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen (nede t.h.), da kontrakten med Johs J. Syltern AS ble signert i dag. (Oppe f.v.): Bård Nyland, May Brith Holand, Kenth-Ove Liland og Rainer Smedseng, vegvesenets prosjektledelse for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. (Oppe t.h.): Utbyggingsdirektør nord, Stein Johnny Johansen, Statens vegvesen. (Nede f.v.): Øystein Syltern, daglig leder og Jostein Syltern prosjektleder, og Svein Ole Daltveit, Entreprenørens prosjekteringsleder for E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Skjermdump - Statens vegvesen.

Når er det helt klart at Johs. J. Syltern AS skal bygge E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Klagefristen etter anbudskonkurransen gikk ut i går, uten noen klager på tildelingen. I dag inngikk derfor Statens vegvesen og entreprenøren kontrakt for den aller siste strekningen i gigantprosjektet sør i Nordland fylke.

– Det er kjempehyggelig, men også litt vemodig å skrive kontrakt på akkurat denne delen av Norges lengste stamveg. E6 Helgeland har gjennom disse årene satt en ny standard for hvordan vi og bransjen i dag samarbeider om å bygge og utvikle våre prosjekt, sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Historisk sus

Når alt står ferdig i 2025 har Statens vegvesen siden 2009 bygd 157 km ny E6 gjennom Helgeland. Det aller meste med 90 sone. E6 fra Trøndelag grense i sør til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard.

Johs. J. Syltern AS legger opp til byggestart våren 2023. Vegen skal etter planen tas i bruk i oktober 2024. Litt lengere nord er LNS AS i gang med å bygge ny E6 Svenningelv-Lien forbi kommunesenteret Trofors i Grane. Denne strekningen skal åpnes høsten 2025.


– Da vi bygde E6 Majavatn for 13 år siden var det den aller første parsellen på E6 Helgeland. Nå gleder vi oss til å levere den siste puslebiten også, sier daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS.

Bildet viser en lastebil og en gravemaskin i arbeid på E6 Majavatn i 2010. Det var starten på gigantprosjektet E6 Helgeland. Bildetekst: Ringen er sluttet: I 2010 bygde Johs. J. Syltern AS den aller første strekningen på gigantprosjektet E6 Helgeland. Nå har Entreprenøren påtatt seg oppdraget med å bygge den siste delen av prosjektet, E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Foto: Statens vegvesen.
Ringen er sluttet: I 2010 bygde Johs. J. Syltern AS den aller første strekningen på gigantprosjektet E6 Helgeland. Nå har Entreprenøren påtatt seg oppdraget med å bygge den siste delen av prosjektet, E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Foto: Statens vegvesen.

Dette skal bygges

Prosjektet er en totalentreprise. Det vil si at Statens vegvesen i store trekk har beskrevet veganlegget som skal bygges og hvordan det skal fungere, mens entreprenøren påtar seg å prosjektere detaljene (tegne, beregne, beskrive m.m) og bygge anlegget.

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen. 

Bilde av kart som viser de to strekningene av E6 som ligger i prosjektet. I Bildeteksten står der: Prosjektet E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn er delt i to parseller. Det skal blant annet bygges 9,6 kilometer, ny E6 med fartsgrense 90 km/t og klargjøres for 90 km/t på strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn. Illustrasjon, Statens vegvesen.
Prosjektet E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn er delt i to parseller. Det skal blant annet bygges 9,6 kilometer, ny E6 med fartsgrense 90 km/t og klargjøres for 90 km/t på strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn. Illustrasjon, Statens vegvesen.

Kostnad

Medregent moms skal Johs J. Syltern bygge den nye vegen for 370 millioner kroner. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 564 millioner kroner (2022 kr) også kalt styringsramme.

Fornøyd

Bård Nyland har vært prosjektleder for E6 Helgeland siden 2010. Han er svært fornøyd med signeringen.

–Med den økonomiske uroen vi ser i markedet, er det godt å se at vi har landet den siste store kontrakten på E6 Helgeland innenfor de økonomiske rammene som var satt for anskaffelsen. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Johs. J. Syltern i gjennomføringen av arbeidene, sier Nyland.

Aktuelt for fylke(r): Nordland