Syv parseller og tilhørende reguleringsplaner ligger til grunn for delprosjektet E6 Helgeland sør.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)