E6 Håkali–Osen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen er ca. 2,3 kilometer lang, og i hovedsak vil den nye vegen følge eksisterende vegtrasé.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Vefsn kommune den 13.03.13. Statens vegvesen ønsker sammen med Skanska AS og Vefsn kommune å videreutvikle denne planen fra Håkali til Osen. Reguleringsplan for E6 Håkali–Osen har vært ut på høring, høringsfristen var 11. januar 2018.

Foto: Statens vegvesen