E6 Mjåvatn–Håkali © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Revidert reguleringsplan har vært ute på høring, og ble vedtatt av kommunestyret i Vefsn 22. juni 2016. Statens vegvesen ønsker sammen med Skanska AS og Vefsn kommune å videreutvikle denne planen fra Mjåvatn til Håkali. 

Forslag til detaljregulering for E6 Mjåvatn–Håkali i Vefsn kommune ha vært til offentlig ettersyn og høring i perioden 26.01.2018–09.03.2018.

Foto: Statens vegvesen