E6 Åkvik–Mjåvatn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen er ca. 7 kilometer lang. Her bygger vi i hovedsak veg langs en ny trasé.

Vefsn kommune vedtok reguleringsplanen den 19. 06.13. Nå ønsker Statens vegvesen sammen med Skanska AS og Vefsn kommune å videreutvikle E6 løsningen fra Åkvik til Mjåvatn. Forslag til detaljregulering var ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 30.oktober–11. desember 2017.

Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen