Forslag til detaljregulering for E6 Åkvik–Mjåvatn i Vefsn kommune ha vært ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 30.10.2017–11.12.2017.