Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den største flaskehalsen på E6 Helgeland erstattes av en helt ny sikker veg med 90 sone og høy framkommelighet.

Bare elva Vefsna var breiere en smilene da byggestart for ny E6 i Grane kommune på Helgeland ble markert fredag 24. september 2021.

Fornøyd trio. Fra venstre: Ordfører i Grane, Ellen Schjølberg (Sp), Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik. Administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS. Foto: Statens vegvesen.
Fornøyd trio. Fra venstre: Ordfører i Grane, Ellen Schjølberg (Sp), Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik. Administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS. Foto: Statens vegvesen.

Den beste løsningen

- Det er rett og slett befriende å endelig få starte den fysiske byggingen av denne strekningen. For å bygge riktig i et så krevende område har det vært helt rett å bruke mye tid på planlegginga og forhandlinger med entreprenørene. Nå er vi sikre på at vegen bygges på den best mulige måten, til beste for alle som skal bruke den. Det sier utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Første spadetak. Markering av byggestart for ny E6 forbi Trofors på Helgeland. Fra venstre: Ordfører i Grane, Ellen Schjølberg, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik. Administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS. Foto: Statens vegvesen
Første spadetak. Markering av byggestart for ny E6 forbi Trofors på Helgeland. Fra venstre: Ordfører i Grane, Ellen Schjølberg, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik. Administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS. Foto: Statens vegvesen

Lang historie

Helt siden 1977 har vanskelig terreng, trøblete grunnforhold, skiftende politiske prioriteringer nasjonalt og lokalt, gjort det vanskelig for politikerne å enes om en endelig plassering av vegen. Så seint som i 2020 måtte vedtatt reguleringsplan endres da grunnen i den traseen også viste seg å være for dårlig til å bygge på.

- Dette er en merkedag og vi er vi jublende glad, for nå vet vi med sikkert at vi får ny veg. For oss er dette første etappe av tre parseller som skal gi ny veg helt til Trøndelag grense. Nå må Nordlandsgrense - Majahaug og Flyum - Kappfjelli også bygges. Dette har Arbeiderpartiet og Senterpartiet så godt som lovet oss, sier ordfører i Grane kommune, Ellen Schjølberg (Sp).

Illustrasjon. Slik omtrent vil Lien bru se ut. Den møter eksisterende E6 nord for Trofors. Ny E6 går under Nordlandsbanen rett før elva Vefsna krysses.(Foto: Statens vegvesen)
Illustrasjon. Slik omtrent vil Lien bru se ut. Den møter eksisterende E6 nord for Trofors. Ny E6 går under Nordlandsbanen rett før elva Vefsna krysses.(Foto: Statens vegvesen)

Krevende forhold

Fra Svenningelv til Lien skal det bygges 10,3 kilometer ny veg i helt ny trase vest for dagens E6. Den legges ganske høyt opp i terrenget på andre siden av Svenningelva og Vefsna. Det nye veganlegget får 90 sone, to store bruer og to tunneler, samt nytt kryss til tettstedet Trofors i Grane kommune. Blant de største utfordringene ligger to kryssinger av Nordlandsbanen, samt bygging av veg gjennom områder med dårlig grunn, myr og syredannende berggrunn.

- Dette er et spennende og viktig prosjekt for oss og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med byggingen over nyttår, sier administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS.

Signert kontrakt. Anbudsprosess med forhandlinger er veldig lærerikt og øker presisjonen leveransen mener administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS. Tv. utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik. Foto: Statens vegvesen.
Signert kontrakt. Anbudsprosess med forhandlinger er veldig lærerikt og øker presisjonen leveransen mener administrerende direktør, Frode Nilsen, i LNS AS. Tv. utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik. Foto: Statens vegvesen.

Entreprenøren skryter av anbudsprosessen Statens vegvesen har gjennomført.

- Vi har lært mye om prosjektet gjennom gode forhandlinger og vi kan derfor levere langt mer presist på bestillingen enn i anbud uten forhandlinger. Kvaliteten på den ferdige vegen blir kort og godt bedre, sier Nilsen.

Det beste tilbudet

Med gode løsninger og høy kvalitet vant selskapet byggekontrakten i skarp konkurranse med to andre tilbydere. LNS AS hadde samlet sett det beste tilbudet basert på tilbudspris og kvalitet. Det nye veganlegget skal etter planen tas i bruk i siste del av 2025.

E6 forbi Trofors har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal vegbane, uoversiktlige svinger og nedsatt hastighet. (Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.)
E6 forbi Trofors har lenge vært en ulykkesbelastet flaskehals med smal vegbane, uoversiktlige svinger og nedsatt hastighet. (Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.)

Folkemøte

I månedsskiftet oktober/november vil Statens vegvesen og LNS AS holde folkemøte i Grane for å informere innbyggerne om den kommende utbyggingen. Møtene vil bli annonsert.

Illustrasjon Svenningelv bru og avkjøring til Trofors der den nye E6 møter eksisterende E6 i sør.(Foto: Statens vegvesen)
Illustrasjon Svenningelv bru og avkjøring til Trofors der den nye E6 møter eksisterende E6 i sør.(Foto: Statens vegvesen)
Aktuelt for fylke(r): Grane, Nordland