LNS skal bygge ny E6 på Helgeland

— Med gode løsninger og høy kvalitet vant LNS AS oppdraget med å bygge ny E6 forbi Trofors sør på Helgeland.

Reguleringsplan for Vestersivegen til høring

— I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for Vestersivegen i Grane kommune ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist 17. mars 2021.

Nye E6 er åpen

— Torsdag 3. oktober ble ytterligere 12,1 kilometer europaveg i prosjektet E6 Helgeland overlatt til trafikantene.

Redusert byggeaktivitet i ferien

— Entreprenørene som bygger nye E6 på Helgeland avvikler ferie de nærmeste ukene. Det betyr litt mindre plunder og heft for trafikantene.