Milepæl på E6 Helgeland

— Etter at kommunestyremøtet i Vefsn behandlet to reguleringsplaner i går, er alle de store planene i prosjektet vedtatt i de respektive kommunene.