Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Bertelsen & Garpestad AS skal bygge 12,1 kilometer ny E6 i Grane kommune.

Kontrakten er den første Statens vegvesen signerer i delprosjektet E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien; en del av pakken E6 Helgeland.

- Vi regner med at entreprenøren starter med tilrigging før ferien, og at spaden går i jorda i august, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Kontrakten med Bertelsen & Garpestad omfatter bygging av 12,1 kilometer ny europaveg, tre bruer og en kulvert. Den nye vegen bygges hovedsakelig gjennom jomfruelig terreng. I tillegg skal de bygge ca. 1,2 kilometer kommunal veg i tilknytning til nye E6.

Entreprenøren konkurrerte med fire andre aktører om kontrakten, som er verdt nærmere 380 millioner kroner (eks. mva.).

Flere kontrakter

Delstrekningen E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien omfatter bygging av i alt 22,3 kilometer veg, fordelt på 7,1 kilometer på strekningen Kapskarmo-Brattåsen og 15,2 kilometer videre nordover til Lien.

Delprosjektet omfatter også en rekke tiltak på lokalvegnettet i Trofors, blant annet en ny tilknytning til rv. 73 mot Sverige.

Som en del av delprosjektet lyser Statens vegvesen denne høsten ut en egen kontrakt for to vegbruer og én gang- og sykkelvegbru. Når det gjelder E6 mellom Svenningelv bru og Lien, lyses jobben ut i markedet neste høst. Kontrakt for Trofors sentrum lyses trolig ut først i 2021.

Bertensen & Garpestad AS skal bygge 12,1 kilometer ny E6 i Grane kommune. Strekningen er merket i rødt i dette kartet.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak (foran til venstre) og daglig leder Øyvind Langemyr i Bertelsen & Garpestad signerte tirsdag 19. juni kontrakten om bygging av 12,1 kilometer E6 i Grane kommune. Bak, fra venstre: prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen, prosjektleder Bjørn Ivar Nedrejord og Andreas Roan, markeds- og anbudssjef i Bertelsen & Garpestad. Foto: Lisbeth Edvardsen
Aktuelt for fylke(r): Nordland