Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Fem entreprenører har levert tilbud på bygging av drøye 12 kilometer ny E6 sør for Trofors.

Dette er den første av i alt fire kontrakter som skal signeres for bygging av ny E6 på strekningen Kappskarmo-Brattåsen-Lien; ett av tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland.

- Vi er godt fornøyde både med antallet mottatte tilbud og prisene de har levert. Vi regner med å kunne signere kontrakt med en av tilbyderne i slutten av mai, slik at spaden kan gå i jorda før sommerferien, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter bygging av 12,1 kilometer veg, hovedsakelig i jomfruelig terreng, tre bruer og en kulvert.

Her er tilbudene

 

Tilbyder

Pris eks. mva.

1

Anlegg Nord AS

413 697 775,50

2

Aldesa Construcciones SA

489 499 416,25

3

Bertelsen & Garpestad AS

379 573 769,00

4

BetonmastHæhre Anlegg AS

386 219 262,14

5

Tore Løkke AS

391 073 455,00

Flere kontrakter

Delstrekningen E6 Kappskarmo-Brattåsen-Lien omfatter bygging av i alt 22,3 kilometer veg, fordelt på 7,1 kilometer på strekningen Kapskarmo-Brattåsen og 15,2 kilometer videre nordover til Lien. Delprosjektet omfatter også en rekke tiltak på lokalvegnettet i Trofors, blant annet en ny tilknytning til rv. 73 mot Sverige.

Statens vegvesen lyser høsten 2018 ut en egen kontrakt for bygging av Svenningelv bru sør for Trofors, Valryggen bru ved Lien og en gang- og sykkelvegbru ved Troforsen.

Når det gjelder den nordlige delen av nye E6, mellom Svenningelv bru og Lien, skal denne etter planen ut på markedet høsten 2019, mens den for Trofors sentrum trolig lyses ut i 2020.

Kontrakten Statens vegvesen nå har hatt tilbudsåpning for omfatter bygging av 12,1 kilometer ny E6, merket i rødt på dette kartet. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Nordland