Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 3-7 og §12-10 utarbeidet forslag til revisjon av detaljregulering for Brattåsen–Lien.

Revisjon gelder for strekningen Svenningelv–Trofors/Mellommoen fra profil 5300 til profil 7700, vist på tegninger R08, R09, R10, R11 og R24 i vedtatt reguleringsplan. Planarbeidet er utført i dialog med Grane kommune.

Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for å flytte søndre tunnelpåhugg for Bergåsen tunnel lengre sør.

Plandokumentene

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 07.04.2017–26.05.2017 på følgende steder:

  • som vedleggg til denne siden, se under "Last ned"
  • Statens vegvesen, Ytterøra 22, Mosjøen
  • Grane kommune, servicetorget, kommunehuset, Trofors
  • http://www.grane.kommune.no

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget sendes disse innen 26. mai 2017 til:

  • eller
  • Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø innen 26.05.17.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved:

  • Dagfinn Brækken, tlf. 75 11 48 05 epost:
  • Steinar Lund, tlf. 915 44 323 epost: steinar.lund2@vegvesen.no
Aktuelt for fylke(r): Nordland