Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet i Bergåstunnelen på E6 Helgeland er satt på pause. Har trolig truffet store mengder løsmasser fra før siste istid.

Bilde som viser stuffen innerst i tunnelen. Oppe er det hard leire, nede komprimerte grusmasser.
Hardt og tørt men ikke fjell: 600 meter inn i Bergåstunnelen har tunneltriverne sprengt seg inn i løsmasser. Leire oppe og komprimert grus og sand nede. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen og totalentreprenør LNS AS har møtt på en svært uvanlig utfordring i prosjektet E6 Svenningelv–Lien. Under byggingen av Bergåstunnelen i Grane komme har tunneldriverne sprengt seg inn i knallharde leire og grusmasser som sannsynligvis stammer fra før siste istid. I tillegg er området med den spesielle massen svært langt. Kanskje et sted mellom 40 og 80 meter. Selv om massen er tørr og så hard at den kan minne om fjell, har funnet gitt full stopp i fremdriften.

– Vi kan ikke drive videre i slike løse masser før vi vet mer om hvordan de oppfører seg. Nå vi må finne ut hvordan vi skal ivareta sikkerheten til våre ansatte og hvordan vi kan bygge en sikker tunnel i igjennom dette partiet. Det sier prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen i LNS AS

Bilde som viser et geologisk kart over fjellet Bergåstunnelen skal drive igjennom.
Prøveboring: Under prøveboring fant geologene seks soner med fjell av dårlig kvalitet. Men den tredje sonen, 600 meter inn i fjellet, bar på en uventet overraskelse. Illustrasjon: Statens vegvesen

Det er gjort geologisk kartlegging av hele tunneltraseen før bygging. Det ble funnet seks soner med fjell av dårlig kvalitet. I sonen der det nå er funnet komprimert knallhard leire og grus, ble det i tillegg gjort ekstra boringer vinteren 2022. Resultatene av disse boringene ble tolket av eksterne fagmiljø og Vegvesenets egne geologer. Begge fagmiljø konkluderte med at det ville være fjell eller berg av dårlig kvalitet i den dybden tunnelen ligger.

– Sammen med totalentreprenør og innleid ekspertise skal vi nå gjøre en grundig kartlegging av grunnforholdene inne i fjellet. Så skal det utarbeides en plan for hvordan vi skal bygge oss igjennom området på en trygg og forsvarlig måte. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Bilde som viser en befaring innerst i Bergåstunnelen.
Befaring: Statens vegvesen, LNS AS og innleid ekspertise undersøker den visuelle delen av løsmassene innerst på stuffen. Foto: Statens vegvesen

E6 Svenningelv–Lien er en delstrekning på E6 Helgeland. Byggingen startet seint i 2021 og vegen er planlagt ferdig i 2025.

Aktuelt for fylke(r): Nordland