Statens vegvesen har startet anleggsarbeidet for å etablere fangvoll øst for E6 ved Vårstigen rasteplass.

Hensikten med fangvollen er å beskytte E6 og rasteplassen mot ras og steinsprang.

Rasteplass Drivdalen
Fjellsiden sett fra rasteplassen fangvollen skal beskytte Foto: Ole-Andre Helgaas

-Arbeidet starter med at vi lager en anleggsveg, forteller prosjekteringsleder Sondre Berger i Statens vegvesen. Deretter skal vegetasjonsdekket tas av, før det kjøres inn masser til vollen. Fangvollen skal bli 235 meter lang og bygges med 11.500 m3 masser. Både stedlige og tilkjørte masser kommer fra nærområdet slik det ikke føres inn fremmede arter til landskapsvernområdet.

Det er entreprenøren Lesja Bulldozerlag AS som har fått kontrakten og anleggsarbeidet startet medio oktober. Det er valgt å bygge fangvoll fordi det passer bedre inn i terrenget enn et fanggjerde eller andre former for skredsikring vil gjøre.

Stibyggjaren AS har ferdigstilt tørrmuring av stikkrenne som går under Vårstigen. Vannet som kommer ned fra fjellsiden vil føres langs vollens bakside og inn i den nye.

Aktiv skredovervåkning

Entreprenøren har ryddet et mellomlager for toppdekket i Grimsdalssvingen, og massene som allerede ligger her skal benyttes i fangvollen.

-Vi har etablert et skredovervåkningssystem i området som har vært aktivt siden september, og det er ikke oppdaget bevegelser i blokken etter at systemet ble etablert, sier Berger. Dersom det blir registrert bevegelse i blokken over de toleranseverdiene som er registrert, blir sentralt personell automatisk varslet.

Arbeidet har en totalkostnad på 11 millioner kroner og skal være sluttført våren 2024.

 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag