Dagens situasjon i Enebakkveien er sykling på bredt fortau. Hensikten med prosjektet er å regulere sammenhengende sykkelanlegg hvor gående, syklende og kjørende skilles i hvert sitt areal.

Strekningen er del av hovednettet for sykkel i Oslo.

Prosjektet er delt i to delstrekninger

  • Delstrekning 1 går fra Ryen til Sandstuveien. Denne strekningen utarbeides det reguleringsplan for.
  • Delstrekning 2 går fra Sandstuveien til Østensjøveien. Planlagt byggestart vår 2021.

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2022

E6 Østensjøveien–Ryen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fyrstikkalléen 1, Oslo

Kontakter

Øystein Tandberg

Seksjonssjef
E-post:

Kristina Stokke

Planleggingsleder Delstrekning 1 Ryen–Sandstuveien
Telefon:
922 44 879
E-post:

Svend Oppegaard

Eiendom/grunnerverv Delstrekning 1 Ryen–Sandstuveien
Telefon:
240 58 522
E-post:

Magne Vikne

Prosjektleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Henrik Olimb

Byggeleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
41 40 26 61
E-post:

Sist oppdatert: