Dagens situasjon i Enebakkveien er sykling på bredt fortau. Hensikten med prosjektet er å regulere sammenhengende sykkelanlegg hvor gående, syklende og kjørende skilles i hvert sitt areal.

Strekningen er del av hovednettet for sykkel i Oslo.

Prosjektet er delt i to delstrekninger

  • Delstrekning 1 går fra Ryen til Sandstuveien. Denne strekningen utarbeides det reguleringsplan for.
  • Delstrekning 2 går fra Sandstuveien til Østensjøveien. Planlagt byggestart: Sommer/høst 2021, planlagt ferdigstillelse: 4 kvartal 2022

Delstrekning 2 - Nye sykkelfelt langs Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien

Dette skal vi gjøre:

• Etablere sykkelfelt på hver side av veien for å skille syklende, gående og kjørende
• Etablere opphøyde gangfelt
• Bussholdeplassene ved Aleen og Smedbergveien skal tilpasses de nye sykkelfeltene.
• Legge ny asfalt på fortau, sykkelfelt og kjørevei

Vi skal skille trafikantgruppene:

I dag deler syklende og gående fortauet langs Enebakkveien, og en del syklister bruker til tider kjøreveien.

For å gjøre det tryggere for både gående, syklende og kjørende, skal hver av trafikantgruppene få sitt eget areal å ferdes på. Fortauet som ligger langs Enebakkveien i dag, blir forbeholdt fotgjengerne mens en del av kjørebanen blir gjort om til sykkelfelt. Veien blir litt smalere for de som kjører, men til gjengjeld slipper de syklister i kjørebanen. Det blir tryggere og enklere for alle å komme seg fram.

Sykkelfeltene (svart markering) i Enebakkveien
Når de nye sykkelfeltene (svart markering) i Enebakkveien står ferdig, blir det tryggere og enklere å komme fram for både gående, syklende og kjørende. Foto: Statens vegvesen

Andre prosjekter i området:

Bymiljøetaten bygger 50 meter sør for Abildsøkrysset og til Skullerudveien. Enebakkveien – tilrettelegging for syklende og gående - Oslo kommune

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2021

E6 Østensjøveien–Ryen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fyrstikkalléen 1, Oslo

Kontakter

Øystein Tandberg

Seksjonssjef
E-post:

Kristina Stokke

Planleggingsleder Delstrekning 1 Ryen–Sandstuveien
Telefon:
922 44 879
E-post:

Svend Oppegaard

Eiendom/grunnerverv Delstrekning 1 og 2
Telefon:
240 58 522
E-post:

Magne Vikne

Prosjektleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Henrik Olimb

Byggeleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
41 40 26 61
E-post:

Sist oppdatert: