Etablering en ny effektiv og trafikksikker E6 fra Fagerhaug til Seierdalsveien.

I første del av planarbeidet skal vi utarbeide planprogrammet med konsekvensutredning (KU) og silingsrapport. I arbeidet med planprogram vil vi også vurdere, konsekvensutrede og anbefale en korridor for ny E6. Planprogrammet med anbefaling av korridor er planlagt lagt fram for politisk behandling høsten 2021. Før politisk behandling blir planprogrammet sendt på høring til både myndigheter og andre berørte.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oppdal, Rennebu
Fylker:
Trøndelag

E6 Fagerhaug–Seierdalsveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
91 51 28 85
E-post:

Idar Lillebo

Planleggingsleder
Telefon:
90 02 05 52
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre