Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Peab Anlegg AS vant bru og vegbyggingskontrakten K3 på E6 mellom Grong og Nordland grense. I dag signerte de kontrakt med Statens vegvesen.

gruppebilde av partene i kontraktsigneringen E6 Grøndalselv
- Gratulerer med tildelt kontrakt, vi gleder oss til det videre samarbeidet, sa Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, da kontrakten mellom Peab Anlegg AS og Statens vegvesen ble signert i dag. På bildet: Roar Lindstad (f.v.) og Børge Kvitland fra Peab Anlegg AS sammen med Geir Skjold-Johnsen, Harald Inge Johnsen, Kjell Inge Davik og Janne Staulen Venes fra Statens vegvesen. (Foto: skjermbilde)

Peab Anlegg AS vant bru og vegbyggingskontrakten K3 på E6 mellom Grong og Nordland grense. I dag signerte de kontrakt med Statens vegvesen.

– Vi har hatt en bra konkurranse med tre solide tilbyderne som har gitt oss markedspris på å utbedre og bygge om denne delen av E6 nord i Trøndelag, sier prosjektleder, Harald Inge Johnsen.

I konkurranse med Bertelsen & Garpestad og Arbeidsfellesskapet, Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Nord AS, vant Peab Anlegg AS totalentreprisekontrakten K3 Ny Grøndalselv bru på E6 ved kommunegrensa mellom Grong og Namsskogan. Kontrakten vil gi omlag en mil med ny 90 km/t på E6 om alle opsjoner utløses.

gruppebilde kontraktsignering
Peab Anlegg AS og Statens vegvesen signerte i dag kontrakten for E6 Grøndalselv. På bildet: Geir Skjold-Johnsen (SVV), Roar Lindstad og Børge Kvitland fra Peab Anlegg AS og prosjektleder Harald Inge Johnsen (SVV). (Foto: Statens vegvesen) (Foto: Statens vegvesen)

Dette skal bygges

  • Ny Grøndalselv bru. 70 meter lang, føringsbredde 9 meter.
  • Det skal bygges 900 meter ny E6 (9 m) tilknyttet brua og 670 meter lokalveg.
  • Gamle Grøndalselv bru skal rives. Brua er ca. 40 meter lang og har en bredde på 7,2 meter.

Opsjoner

  • Breddeutvidelse på døyt 2 kilometer av E6 nord for Heimly til Tunnsjøelvbrua.
  • Breddeutvidelse av fire kilometer på E6 på strekningen Skavmoen-Fjerdingen.
  • Utbedringer og forsterkinger av Litlfjerdingelvbrua og Tunnsjøelvbrua
  • Tromselvbrua - Bygging av ny bru med ca. 40 meters lengde og føringsbredde 9 meter, samt riving av gammel bru.
  • Breddeutvidelse og dels ny veg av 3,6 kilometer E6 fra Tunnsjøelvbrua til Trones sør.
Oversiktskart: De ulike tiltak og utbedringer i kontrakten (K3) er markert med svart strek langs E6 sør for Trones i Trøndelag. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Oversiktskart: De ulike tiltak og utbedringer i kontrakten (K3) er markert med svart strek langs E6 sør for Trones i Trøndelag.

Raskere, tryggere, bedre

Ny veg skal gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet med fartsgrense 90 km/t. Å utvide bredden på eksisterende veg er også mer miljøvennlig enn å bygge helt ny veg når dagens veg ligger tilrette for dette. Byggetiden er forventet å være omtrent to år. Kontraktsummen med opsjoner er på 146,8 millioner kroner. Kostnad på ny Tromselvbrua er ikke inkludert fordi bruas reguleringsplan ikke er ferdig. Kontrakten inngår i delparsellene Fjerdingen – Grøndalselv med en totalkostnad på ca 510 mill 2022 kr. For å få utløst opsjonene er prosjektet avhengig av at Stortinget gir oppstartbevilgning på neste byggeetappe av Grong – Nordland grense gis.

– Dette er et allsidig og spennende prosjekt for oss. Vi regner med å kunne starte byggingen i løpet av høsten for deler av strekningen parallelt med at vi skal få på plass en byggeplan for ny Grøndalselv bru. Vi tar sikte på oppstart av selve brukonstruksjonen i løpet av 1. halvår 2023 sier, distriktssjef Roar Lindstad hos Peab Anlegg AS.

Bildet viser en gravemaskin i arbeid på siden av dagens E6. Bildetittel er, Letnes har startet på ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv.
Letnes har startet å bygge ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Statens vegvesen.
Mye skog må vike for ny E6 Fjerding-Grøndalselv nord i Trøndelag. Bildet viser maskiner i arbeid med ny veg, med en stor mengde tømmerstokker av gran stablet opp langs vegen som bygges.
Mye skog må vike for ny E6 Fjerding-Grøndalselv nord i Trøndelag. Foto: Statens Vegvesen
 Bilder viser borevogn som borer i fjell ved siden av dagens E6. Bildeteksten er: Ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv går for det meste parallelt og øst for dagens E6. Foto: Statens vegvesen.
Ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv går for det meste parallelt og øst for dagens E6. Foto: Statens vegvesen.
Bildet viser en gravemaskin som graver i en stor moreneavsetning. Bildeteksten er: Store mengder kortreist grus og morenemasse er bra for miljøregnskapet på E6 Fjerdingen-Grønndalselv. Foto: Statens vegvesen.
Store mengder kortreist grus og morenemasse er bra for miljøregnskapet på E6 Fjerdingen-Grønndalselv. Foto: Statens vegvesen.