Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Detaljert reguleringsplan  for bygging av ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv er nå til offentlig ettersyn med høringsfrist 10. januar 2022.

Høringsperiode 19. november 2021  til 10. januar 2022. 

Planforslaget

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en utbygging av ny E6 på strekningen Fjerdingen-Grøndalselv. Planforslaget med tilhørende illustrasjoner og utredninger finner du:

Spørsmål eller ønske om plan i papirforma rettes til Bernt Arne Helberg.  Telefon 91007065, e-post . 

Merknader og innspill

Merknader til reguleringsplanen sendes  innen høringsfrist 10 januar 2022: 

  • som brev til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. 
  • på e-post: 

Merk brev eller e-posten med: Sak 20/55959

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og 3-7. 

Åpent møte

Åpent møte om ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag